Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Sanna Varis
Kellantie 216
44640 Kymönkoski
jarjestellen@gmail.com


Keräämme henkilötietoja

 • asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.
 • markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Henkilötietoja käsittelee

 • T:mi Järjestellen / Sanna Varis
 • sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse
 • ulkopuolisen palvelun toimittaja, mikäli varaan puolestasi kolmannen osapuolen palveluita (esim. roskalavan tilaaminen)
 • tilitoimisto (vain laskutustiedot).
 • SumUp-maksupalvelu, mikäli maksat palveluista pankkikortilla

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille muussa, kuin palvelun laskuttamiseen tai asiakkaan toiveesta tilattuihin komannen osapuolen toimittamiin palveluihin liittyen.


Henkilötietoja säilytetään

 •  sähköpostiarkistossa lain määräämän ajan (7 vuotta)
 •  kirjanpitoaineistossa lain määräämän ajan (7 vuotta)

Oikeutesi itseäsi koskeviin tietoihin liittyen

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Evästeet

Sivustolla käytetään vain sivujen toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. 

Sivustolle ei ole asennettu Facebook-pikseliä, Google-pikseliä tai muita vastaavia kolmannelle osapuolelle tietoja kerääviä ja välittäviä liitännäisiä.